Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Stop genocíde na námestiach miest!

12. ročník

transparentpixel
Image

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Navrhované zákony blokujú malé, rodinné farmy. Pôda len pre veľké agrofirmy

Podporte hromadné pripomienky CBR | 18.6.2017

Vláda predkladá dva návrhy zákonov, ktorými sa zabetonuje pozícia agrobarónov a zablokuje rozvoj malých a rodinných fariem. Dosiahne sa to systémom predkupných práv, prednostného prenájmu doterajšiemu nájomcovi a prednostnému predaju podnikateľom v poľnohospodárstve. Občan bude môcť vlastniť maximálne 3ha pôdy, kým s.r.o. hoci i vlastnená cudzincami môže mať až 700ha. Kým Slovenský pozemkový fond /SPF/ má mať absolútne predkupné právo na predávanú pôdu, aby mohol pôdu prenajímať, občania nemôžu investovať do pôdy, aby mohli mať príjmy z prenájmu. Sú prehlásení za špekulantov! Tandém týchto zákonov len prispeje k ďalšej deštrukcii slovenskej ekonomiky a poľnohospodárstva. Je ďalším útokom na základné ľudské práva - právo na súkromný majetok.

 

CBR pripravilo hromadné pripomienky k obom zákonom. Prosím, preštudujte si ich, podporte svojim podpisom a šírte ďalej.

Hromadnú pripomienku k návrhu zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy treba podpísať do 20.6. 2017. V nej CBR namieta: 1. obmedzovanie zmluvnej voľnosti, keď nanucuje prednostné právo na predĺženie nájmu doterajšiemu nájomcovi, 2. zásah do vlastníckych práv užívaním pôdy bez vyslovného súhlasu a 3. povinnú registráciu nájomných zmlúv v katastri. Zároveň vysvetľuje prepad v poľnohospodárstve a deformácie spôsobené SPF.

Hromadnú pripomienku k návrhu zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskej pôdy treba podpísať do 23.6. 2017. CBR odmieta protiústavné zásahy do vlastníckych práv: 1. uprednostňovaním SPF a podnikateľov v poľnohospodárstve pri nadobúdaní pôdy, 2. obmedzením výmery vlastnenej pôdy pre občanov, no nie pre štátne organizácie 3. nemôžnosťou predať a darovať pôdu cirkvám či občianskym združeniam atď.

Eurostat graf

 

 

Pôdu v SR ovládajú veľké agrofirmy. So zastúpením malých fariem je SR na chvoste EÚ.

EUROSTAT /viď graf/ uvádza prehľad užívania pôdy podľa veľkosti fariem: zelená - malé farmy do 20ha, oranžová - stredné farmy od 20ha do 100ha, modrá - veľké farmy nad 100ha. Slovensko je na chvoste v EÚ v zastúpení malých a stredných fariem. 90% celkovej poľnohospodárskej plochy obhospodarujú veľké agrofirmy. Túto realitu odrážajú aj oba návrhy zákonov v medzirezortnom pripomienkovom konaní. V sprievodnom dokumente k návrhu zákona Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie je to otvorene priznané, že tieto návrhy sú pripravené na objednávku veľkých agrofiriem.

 

 

 


Kategória: Práva rodiny