Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Fotomateriály

Cieľom zdokumentovania umelého potratu na fotografiách alebo videu je snaha o odhalenie skutočnej reality, ktorá je skrývaná. Ide o to odkrútiť klamstvo, že obeťou potratu nie je človek, ale len akýsi zhluk buniek. Pritom už 21. deň po počatí človeku bije srdce. Ešte v prvom trimestri, kedy je potrat na žiadosť legálny bez udania dôvodu, sa malému človeku formujú dokonca prsty na končatinách, tvár, mozog. Ako aj v prípadoch holokaustu, obetí vojnových konfliktov, genocíd a iného násilia zámerom je vzbudiť súcit s obeťami násilia umelých potratov. Potrat je neľudský a nie ľudské právo!

 

PRENATÁLNY VÝVOJ DIEŤAŤA

 

FOTOGRAFIE POTRATENÉHO ČLOVEKA

 

DÔVERYHODNOSŤ FOTOMATERIÁLOV

 

Všetky obrázky potratov pochádzajú z archívu CBR v Kalifornii, čo je najväčší existujúci archív potratových obrázkov. Všetky videá a fotografie sú získané zo skutočných a fungujúcich potratových kliník, zazmluvnených so zárukou anonymity.

Pochopiteľne podmienkou získania týchto materiálov je zákaz zverejňovania týchto informácií. Ak musíme prezradiť tieto informácie žalobcovi v súdnom pojednávaní, robíme tak v súdnej sieni bez nahrávania, takže informácie sa nedostanú na verejnosť. Je pochopiteľné prečo. Keďže odmietame občiansku neposlušnosť z taktických dôvodov (a násilie z morálnych dôvodov), používame iba legálne prostriedky k získaniu týchto materiálov.

Obrázky sú pravdivé a originálne, nie sú retušované ani digitálne manipulované. Objekty ako mince či ceruzky sú umiestnené na niektorých fotografiách pre porovnanie veľkosti a sú súčasťou originálnej fotky. Je bežnou taktikou zástancov potratov tvrdiť, že potratové fotky sú sfalšované. Takú istú taktiku používajú tí, ktorí popierajú holokaust. O fotografickej evidencii je ťažké hádať sa, preto tí, ktorí si myslia, že potrat je dobrá vec, sa usilujú zdiskreditovať evidenciu.

Americký lekár a advokát Anthony P. Levatino, M.D., J.D. podáva jedno zo svedectiev: Ja dolepodpísaný, ktorý som vykonával umelé potraty na začiatku mojej kariéry, osobne som vyhodnotil fotografie zobrazujúce potratené ľudské plody a embryá používané Centrom pre bioetickú reformu v ich vzdelávacích projektoch. Podľa môjho profesionálneho názoru tieto fotky zobrazujú potratené ľudské plody a embryá, a plody presne vystihujú vek podľa týždňov od ich fertilizácie. Rovnako vek plodov a embryí potvrdzujú aj iné zdroje zamerané na prenatálne vzdelávanie:

 


Prečo by ktokoľvek falšoval tieto obrázky? Ak by tieto fotky boli falošné, ak by umelý potrat neničil život malých ľudí, kto by obetoval toľko času a peňazí oponovať potratu? To nedáva zmysel. Advokáti práva na interrupciu majú čoraz väčší zisk z potratov, ak tie budú naďalej pokračovať. Je transparentné, prečo argumentujú tým, že ide o manipuláciu fotografií. Pro-life hnutie nezarába žiadne peniaze, ale ich utráca. Prečo by to robilo? Pro-life hnutie existuje, pretože tieto obrázky sú realitou a pretože potrat zabíja ľudí.