Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Stop genocíde na námestiach miest!

12. ročník

transparentpixel
Image

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Hromadná pripomienka na ochranu života sebaobranou

Právo na život je úzko späté aj s právom na sebaobranu a teda zachovanie života. V prípade ohrozenia života trestnou činnosťou je dôležité, aby bezúhonní občania mali legálnu možnosť držať a nosiť zbraň na ochranu svojej osoby, blízkych, či iných nevinných osôb a súkromného majetku. Momentálne je v pripomienkovom konaní novela zákona o strelných zbraniach a strelive [KM-OBL-230/2018], ktorou chce Ministerstvo vnútra SR sťažiť prístup k legálnej držbe zbraní a teda aj legálnej sebaobrane. Vraj preto, že to vyžaduje európska smernica, ktorú ČR pred rokom napadla na Súdnom dvore EÚ. CBR pripravilo hromadnú pripomienku, v ktorej navrhuje posilnenie práv bezúhonných občanov na držbu zbrane a sebaobranu so zreteľom na historický fakt, že genocídam a krvavým diktatúram predchádzalo zamedzenie práva vlastniť zbraň.

 

Podporte, prosím, túto pripomienku do 13.00h dňa 19.12. 2018 (streda), kedy budú podpisy odovzdané ministerstvu.

Text pripomienky spolu s formulárom na pridanie svojho podpisu nájdete tu:

https://info.cbreurope.sk/civicrm/petition/sign?sid=6&reset=1

Znenie návrhu novely zákona o strelných zbraniach a strelive nájdete tu.