Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Taktika genderistov: Štát bude chcieť už Vaše batoľa, nateraz len 5 ročné dieťa!

Kým nám Andrej Danko oznamuje, že chce zakazovať LGBT propagandu v školách, zároveň jeho strana zapredáva naše deti štátu, keď zavádza povinný rok v škôlke pre 5-ročných. Azda verí, že národ najlepšie prospieva, keď jeho deti vychováva štát namiesto rodiny? Materská škola namiesto matky! Výraz materská škola ma ako matku uráža, vás nie? A ešte sa to má prepašovať do legislatívy bez toho, aby k tomu prebehlo medzirezortné pripomienkové konanie s možnosťou verejnosti či relevantných štátnych orgánov sa vyjadriť. Toto je totalitárny zásah do práv rodiny salámovou taktikou!

Údajne zlé riešenie s nultými ročníkmi chce táto vláda nahradiť ešte horším riešením, o ktorom už teraz vieme, že zle dopadne. Vieme to z Čiech, kde povinnú škôlku rok pred školou zaviedli socialisti pred rokmi paradoxne v rámci politiky zosúladzovania pracovného a rodinného života. Táto politika ukradla deti matkám, ktoré pracujú z domu alebo na čiastočný úväzok. Aj na Slovensku mnohé matky dávajú deti na niekoľko dní v týždni do škôlky a niektoré pracovné dni sa im venujú, resp. to kombinujú s nejakými inými klubmi, či materskými centrami. Túto možnosť voľby už viac nebudú mať. Štát vie lepšie, čo je pre Vaše dieťa najlepšie, no nie?!

Každý uzná, že je to najkrajšie obdobie, keď si matka môže malé deti vychutnať doma. Ak má takýto luxus, tak jej ho zoberme. Alebo ak ho chce, tak azda nech zaplatí pokutu 331 Eur, prečo nie? Nemá sa čo flákať s deťmi, nech ide zarábať! Ak však je nezamestnaná, prečo by sa doma nemohla venovať deťom? Všetci sa týmto ľuďom bez práce musíme poskladať ešte aj na štátny babysitting. A tí, čo nechcú využívať štátne služby zdarma, lebo vidia rodinu ako lepšie miesto pre rozvoj detí, majú byť potrestaní. Práva rodiny sú znova v ohrození.

Naši vládni politici si azda ani nevedia predstaviť, že existujú matky, ktoré aj môžu mať vyšší príjem, ale namiesto toho chcú mať radšej viac detí a vychovávať, príp. aj ďalej ich vzdelávať doma. Niekedy aj preto, že deti majú problém s učením alebo aj preto, aby mohli učiť svoje deti rýchlejšie s dôrazom napr. na praktické veci či talenty dieťaťa, ináč ako škola. Taká sloboda je nebezpečná. Nech len pekne nastúpia do škôlky a školy, aby dostali tú správnu štátnu indoktrináciu. Také rodiny sú pre štát nebezpečné, treba ich čo najviac externalizovať – to je stará osvedčená stratégia fašistov, komunistov, socialistov, ktorá sa zaľúbila už aj gender feministkám.

Už nacisti pochopili dôležitosť štátnych škôlok, ktorých počet sa za ich vlády zdôjnásobil. Nikdy však nedosahoval ani našu dnešnú úroveň 76% zaškolenosti detí, ktorá je podľa ministerky školstva podpriemerná. Cieľ je do budúceho roku mať 95% zaškolenosť. Jej kvalita bude samozrejme pochybná, ako sa už aj očakáva. Ale aspoň niekto sa nabalí z eurofondov, ktoré sú na tento účel k dispozícii. Slováci sa nechajú kúpiť „lacnými“ škôlkami, čo už nikto v budúcnosti nebude ochotný zrušiť. A ako Nemci, ktorým diktátor Bismark prvýkrát zaviedol povinné školstvo s cieľom vychovať poslušných občanov, postupne akceptujú aj to, že deti majú právo na kontakt s inými deťmi a inými dospelými a preto domáca škôlka, či škola bude zakázaná.

Ak sa kresťania a tí, ktorí sú proti gender ideológií a skorej sexualizácii detí, nezobudia teraz, tak nech sa neprekvapia, že o pár rokov tu bude návrh povinnej škôlky od 3 rokov, ako je to už zavedené vo Francúzsku. A prečo by sa aj menšie deti nemali učiť o ľudských právach, ktoré už dnes definujú zvrhlé súdne rozhodnutia Štrasburgu, ako napr. to o štátom garantovanej anonymite pre transexuálov. Je len otázkou času, kedy Štrasburg odobrí homosexuálne manželstvá pre členov Rady Európy alebo EÚ ako to urobil Najvyšší súd v USA už v roku 2015. Príde liberálnejšia vláda a už deti v škôlkach budú počúvať o prevencii domáceho násilia a násilia na LGBT, či všeobjímacej tolerancii pekne v línii Istanbulského dohovoru.

„Odborníčka“ z projektu To dá rozum /lepší názov by bol To dajú eurofondy/ lamentuje: „Intervencia totiž prichádza príliš neskoro... K najrýchlejšiemu vývoju a tvárnosti mozgu pritom dochádza v prvých troch rokoch života človeka. Keď dieťa dovŕši 4 až 5 rokov života, polovica funkcií mozgu je už vyvinutých,“ citujú ďalších odborníkov. „Popri otázke zlepšovania dostupnosti materských škôl je kľúčová i otázka tvorby kvalitných programov starostlivosti o rodiny s deťmi do 3 rokov. Tá je momentálne na okraji záujmu a je skôr témou mimovládnych organizácií“ a oddelenia pre rodovú rovnosť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sa venuje agende jaslí. Jeho generálna riaditeľka Oľga Pietruchová, hlasná trúba genderizmu a potratov, vidí rolu štátu pri presadení gender politík ako kľúčovú. Štát totiž môže nanútiť to a to. Zatiaľ stačí, že nanúti deťom predškolskú výchovu, potom pridú na rad ďalšie politiky.