Prevenciou postihnutia sú vitamíny, nie potrat!

transparentpixel

Venujte CBR 2% Vašich daní

transparentpixel

Za slobodu voľby v očkovaní

transparentpixel

Čakáš nečakane dieťa?

 

transparentpixel

Odhalenie: Tisíc vrážd na objednávku platí ročne štát!

Vyšetrovanie vraždy dvoch mladých ľudí je v popredí s nadchádzajúcim 1. výročím tohto ohavného zločinu. Tento rok je však 46 rokov, čo tento štát platí úkladné vraždy nenarodených detí všetkým matkám nad 40 rokov, ktoré si to u svojho gynekológa objednajú. Čas zrušiť potraty zadarmo a potratiť komunistickú vyhlášku!

Zdá sa, že Jánovi Kuciakovi, ktorého objednanú vraždu prešetrujú policajné útvary, bolo jasné, že pri umelom potrate ide o vraždu na objednávku. Sám totiž ako jediný z novinárskej obce sa zapojil do investigatívy okolo vyšetrovania nelegálneho predaja potratových tabletiek. Navyše si pomáham týmto prirovnaním, ktoré v našej spoločnosti v posledných mesiacoch rezonuje, lebo ho aj nedávno použil pápež František. Povedal, že podstatou umelého potratu je objednávka vraždy u najatého vraha, ktorý má tak vyriešiť problémy.

40 zadarma
 

Ak 59% ľuďom prekáža, že na potrat sa ide bez dôvodu, nepochybne by im ešte viac prekážalo, že ženy nad 40 rokov, ktoré o potrat požiadajú – všetky do nohy – nielenže nemusia uvádzať žiaden dôvod, ešte aj potrat dostanú preplatený, teda zdarma. Teda aj keby bol potrat na žiadosť do 12. týždňa zakázaný, o čom dnes hlasoval parlament, aj tak by potrat nad 40 rokov ostal preplácaný zdarma a bez udania dôvodu, teda fakticky na žiadosť. Jednoducho tejto kategórie žien by sa to nijako nedotklo.

Z roka na rok ide o prevažnú väčšinu potratov zo zdravotných dôvodov, t.j. potratov v 1. trimestri zdarma. V roku 2015 to bolo 74%, v roku 2017 68%, t.j. 661 potratov z 963 celkom. Nepochybne je to incentívou pre ženy ísť na potrat, lebo je zdarma, keďže v tejto skupine je najvyššia miera potratovosti v porovnaní s inými vekovými kategóriami. Ženy vo veku 40-44 rokov idú až 3-krát častejšie na potrat, ako ženy medzi 30-39 rokov. Tie medzi 45 a 49 rokov až 5-krát častejšie. Štát nám podsúva, že ženy nie sú schopné, alebo dosť dobré byť matkami. Ide o čisto rodový stereotyp a vekový predsudok, ktorý u mužov pochopiteľne neexistuje.

Tabulka UPT podla veku

Táto zcestnosť je zakotvená vo vyhláške, ktorá umožňuje preplácanie potratov zo zdravotných dôvodov, kde uvádza aj kategóriu žien nad 40 rokov. Nielenže nejde o žiadnu diagnózu u žien, ale ani u ich dieťaťa, veď ak by sa potvrdila, ešte je tu preplácaná možnosť eugenického potratu v 2. trimestri /z dôvodu postihnutia plodu/. Toto stereotypné myslenie, že ženy nad 40 nie sú dosť fit mať deti, bolo zavedené prvýkrát v komunistickej vyhláške v roku 1973. Dnes nielenže ľudia žijú dlhšie, žijú zdravšie, sú viac fit a dokonca častokrát až okolo 40 začínajú mať deti. Navyše sa vie, že prevenciou postihnutia sú vitamíny. Je čas potratiť tento 46-rokov starý dôvod zapísaný do vyhlášky!

Ak si žena po štyridsiatke požiada o potrat, lekár automaticky vypíše, že ide o potrat zdarma, pravdepodobne ju aj informuje o tejto možnosti. Jednoducho nemusí hľadať žiaden zdravotný dôvod. A toto je jasne aj v rozpore so zákonom o UPT, nakoľko ten uvádza možnosť potratu zdarma len pre zdravotné dôvody v prvom trimestri. Nehovorí nič o dôvodoch spojených s vekom. Vyhláška teda ide nad rámec zákona. Sama o sebe je zastaralým dokumetom, lebo uvádza naozaj banality ako dôvody pre potrat zdarma.

Vyhlášku by mala dať ministerka celú prepracovať etickej komisia MZ SR, ktorá by každú diagnózu podrobila prevereniu. Dnes totiž už pre mnohé uvádzané diagnózy nie je dôvod panikáriť a zabíjať dieťa. Používa sa to však len ako vhodná výhovorka pre potrat zdarma. No a vek je prvý a hlavný dôvod. Ak by etická komisia, ktorá tentokrát pozostáva vraj z prolife odborníkov sa na to nepodujala, je treba vytvoriť tlak na poslancov, aby zákonom zrušili preplácanie potratov aspoň z dôvodu veku. Ide totiž o najväčšiu skupinu potratov zdarma, ktoré sú bezdôvodné!

A keďže aj liberálom prekážajú služby štátu zdarma, ako napr. obedy či vlaky, čo prekáža aj mne, malo by im prekážať aj to, že štát prepláca umelé potraty pre istú skupinu ľudí, ktorá je schopná si to sama uhradiť. Ženy nad 40 okrem toho, že majú niesť finančnú zodpovednosť za rozhodnutie o zabití vlastného dieťaťa, by mali mať dostatok vedomostí aj o tom, ako tehotenstvu predchádzať, ak si to naozaj neželajú. Pokiaľ staré znenie vyhlášky ostane v platnosti, nemajú dôvod byť veľmi opatrné nielen voči nenarodeným deťom, ale ani k svojmu zdraviu. A vidíme, ako to zneužívajú.

Treba sa zmieniť aj o tom, že aj dievčatá vo veku do 15 rokov dostávajú potraty od štátu do vienka zdarma. Keďže za posledné roky je k podstúpeniu potratu maloletou potrebný súhlas rodiča, jednoducho je nevyhnutné, aby rodič niesol aj finančnú zodpovednosť, ak sa rozhodne dať súhlas na zabitie svojho vnuka a tým na podstúpenie procedúry svojou dcérou, ktorá nie je ničím iným ako násilím v jej tele. Znova tu vidíme ten istý princíp, že keď je to zdarma, doprajú to dcéram do 14 rokov až dvakrát častejšie ako dcéram do 19 rokov, keď jej to už musia nielen schváliť ale aj zaplatiť. Ak to teda vôbec vykážu ako UPT, lebo sa to na požiadanie vykazuje aj ako iný výkon, aby dievča nemalo v zázname UPT a tak si nepokazilo budúce vyhliadky do manželstva.